top of page

KURSUS PEGAWAI ADAT NEGERI

29 Ogos 2019


Bagi melicinkan penyebaran maklumat berhubung dengan adat di negeri-negeri, pihak Lembga Beradat Kebangsaan akan menganjurkan kursus Pegawai Adat Negeri pada 14 Sept 2019 (Sabtu) di Taman Melawati, Kuala Lumpur. Setiap negeri diminta untuk mengenalpasti ahli yang akan dilantik sebagai Pegawai Adat Negeri bagi menyertai kursus berkenaan. Kursus akan dikendalikan dengan mengguna pendekatan bengkel dan diskusi dalam menyampaikan kandungan (content). Pendekatan ini dirasakan akan lebih berkesan dalam meningkatkan pemahami bidang-bidang yang dibincang.dalam masa singkat.


Modul yang dibangunkan memerlukan para peserta menghadiri 9 jam atas tajuk perbincangan Struktur dan fungsi adat, kod pakaian, Sistem dan fungsi sandang, Acara-acara adat, dan Adat dan adab gelanggang dan majlis. Oleh kerana keperluan jehadiran yang agak panjang dan dengan matlamat supaya perbincangan tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa, maka diatur supaya para peserta hadir dalam dua hari kehadiran, itu satu hari (5 jam) yang diatur dalam bulan September dan sehari (4 jam) lagi dalam bulan Disember 2019.

Comments


bottom of page