top of page

KURSUS PEGAWAI ADAT NEGERI

7 Jan 2020

Sepertimana yang dimaklumi bahawa LBK telah melaksanakan Kursus Pegawai Adat Negeri peringkat I pada 2 Nov 2019. Modul kursus yang disediakan menyentuh tajuk-tajuk berikut:

 1. Struktur dan fungsi badan adat

 2. kod pakaian (dress code)

 3. Sistem dan fungsi sandang

 4. acara-acara adat

 5. adat gelanggang dan majlis

Kursus pada peringkat 1 telah membincangkan 3 tajuk yang (I, ii dan iii) seperti yang disenaraikan. Pihak LBK telah menetapkan kursus peringkat 2 pada 1 Feb. 2020 jam 1000-1600 di Taman Melawati. Maka dimaklumkan supaya semua peserta yang telah mengikuti kursus peringkat 1 untuk menghadiri kursus peringkat 2 bagi menamatkan pengajian masing-masing. Sijil tamat kursus akan disampaikan pada hari tersebut.


Dalam usaha untuk memastikan supaya setiap negeri mempunayi Pegawai Adat Negeri masing-masing, ditawarkan kepada negeri-negeri tersebut untuk menghantar menghantar calon (seorang). Namun calon-calon ini perlu melengkapkan modul kursus dengan mengikuti kursus yang akan diaturkan untuk melengkapkan perbincangan tajuk-tajuk yang tidak dibincang pada kursus peringkat 2 nanti. Tawaran adalah kepada negeri-negeri berikut:

 1. Perlis

 2. Kedah

 3. Pulau Pinang

 4. Johor

 5. Negeri Sembilan

 6. Terengganu

 7. Sabah

 8. Sarawak

Comments


bottom of page