top of page

STATUS KUTIPAN DANA PROJEK TAIPING

17 Mac 2021Status kutipan dana Projek Taiping telah dimuatnaik dalam web gayongadat.com di laman Yayasan Kebajikan Gayong Malaysia/Projek Taiping. Melalui usaha yang telah diambil oleh pihak uru setia telah mendapat komitmen seramai 26 orang gurulatih dan murid Silat Seni Gayong untuk memberi sumbangan setakat hari ini. Dari jumlah ini seramai 15 orang telah menyampaikan sumbangan masing-masing (56%).


Urus setia juga telah Berjaya mengumpulkan senari nama gelanggang-gelanggang dari beberapa buah negeri bagi tujuan menawarkan peluang menyumbang kepada usaha menjayakan projek. Setakat ini sebanyak 150 buah gelanggang telah dapat disenaraikan. Namun begitu pihak urus setia maklum bahawa masih ada lagi gelanggang yang tidak tersenarai. Pihak-pihak yang berkaitan (SU PSSGM Negeri/ dan SU Majlis Gurulatih Negeri) diminta untuk memaklumkan perkara ini kepada urus setia dengan berapa segera supaya gelanggang-gelanggang ini juga berpeluang untuk menyampaikan sumbangan. Setakat ini hanya 4 buah gelanggang sahaja yang telah menyampaikan sumbangan (2.7%).


Dalam hubungan ini pihak Yayasan ingin menyeru kepada semua supaya dapat memainkan peranan untuk meningkatkan lagi sumbangan dana bagi menjayakan projek yang dinyatakan. Mereka yang telah menyampaikan sumbangan boleh terus menambah sumbangan secara langsung mahupun tidak langsung.

コメント


bottom of page