top of page

SANDANG

SUSUNAN JALUR SANDANG KEBESARAN

SANDANG BERJAWATAN

1_Seri-Mahkota-Agung-Cula-Sakti.png

1. Seri Mahkota Agung Cula Sakti

2_Seri-Mahkota-Agung-Pelangi-Sakti.png

2. Seri Mahkota Agung Pelangi Sakti

3_Seri-Mahkota-Agung-Cula-Pelangi.png

3. Seri Mahkota Agung Cula Pelangi

4_Seri-Mahkota-Agung-Bintang-Pelangi.png

4. Seri Mahkota Agung Bintang Pelangi

5_Seri-Mahkota-Agung-Relang-Pelangi.png

5. Seri Mahkota Agung Relang Pelangi

6_Seri-Mahkota-Bintang-Pelangi.png

6. Seri Mahkota Bintang Pelangi

7_Seri-Mahkota-Relang-Pelangi.png

7. Seri Mahkota Relang Pelangi

8_Seri-Mahkota-Cahaya-Pelangi.png

8. Seri Mahkota Cahaya Pelangi

9_Seri-Cula-Pelangi.png

9. Seri Cula Pelangi

10_Seri-Bintang-Pelangi.png

10. Seri Bintang Pelangi

11_Seri-Relang-Pelangi.png

11. Seri Relang Pelangi

12_Seri-Cahaya-Pelangi.png

12. Seri Cahaya Pelangi

13_Seri-Pelangi.png

13. Seri Pelangi

SANDANG KHAS

1_Ahli-Lembaga-Waris-Amanah.png

1. Ahli Lembaga Waris Amanah

2_Panglima-Singa-Malaya.png

2. Panglima Singa Malaya

3_Panglima-Hitam.png

3. Panglima Hitam

SANDANG KEHORMAT

1_Mahkota-Agung-Seri-Pelangi-Sakti.png

1. Mahkota Agung Seri Pelangi Sakti

2_Mahkota-Agung-Seri-Bintang-Pelangi.png

2. Mahkota Agung Seri Bintang Sakti

3_Mahkota-Agung-Seri-Relang-Pelangi.png

3. Mahkota Agung Seri Relang Pelangi

4_Mahkota-Seri-Bintang-Pelangi.png

4. Mahkota Seri Bintang Pelangi

5_Mahkota-Seri-Relang-Pelangi.png

5. Mahkota Seri Relang Pelangi

6_Mahkota-Seri-Cahaya-Pelangi.png

6. Mahkota Seri Cahaya Pelangi

7_Mahkota-Cula-Pelangi.png

7. Mahkota Cula Pelangi

8_Mahkota-Bintang-Pelangi.png

8. Mahkota Bintang Pelangi

PENYANDANG SANDANG BERJAWATAN

Bil.

NAMA SANDANG

KEBANGSAAN

NEGERI

PENYANDANG

1.

Seri Mahkota Agung

Cula Sakti

Penaung Agung

-

Sultan Perak yang memerintah

2.

Seri Mahkota Agung

Pelangi Sakti

-

Penaung Negeri

Selangor

3.

Seri Mahkota Agung

Cula Sakti

Mahaguru

-

-

4.

Seri Mahkota Agung Bintang Pelangi

Imam Khalifah Agung

-

Pelangi Hitam 6

5.

Seri Mahkota Agung Relang Pelangi

Timbalan Imam Khalifah Agung

Imam Khalifah Negeri

Pelangi Hitam 6

6.

Seri Mahkota Bintang Pelangi

-

Timbalan Imam Khalifah Negeri

Pelangi Hitam 6

7.

Seri Mahkota Relang Pelangi

-

Kipas Emas

Pelangi Hitam 5 atau 6

8.

Seri Mahkota Cahaya Pelangi

-

Khalifah Besar

Pelangi Hitam 5 atau 6

9.

Seri Cula Pelangi

-

Waris Beradat

Pelangi Hitam 4, 5 atau 6

10.

Seri Bintang Pelangi

-

Ketua Beradat

Pelangi Hitam 1, 2 atau 3

11.

Seri Relang Pelangi

-

Khalifah Kanan & Srikandi Kanan

Pelangi Kuning 3, 4 atau 5

12.

Seri Cahaya Pelangi

-

Khalifah & Srikandi

Pelangi Kuning Mulus 1 atau 2

13.

Seri Pelangi

-

Khalifah Muda & Srikandi Muda

Pelangi Merah 1, 2 atau 3

PENYANDANG SANDANG KEHORMAT

Bil.

NAMA SANDANG

PENYANDANG

1.

Mahkota Agung Seri Pelangi Sakti

Keutamaan Persekutuan No. 6-13

2.

Mahkota Agung Seri Bintang Pelangi

Keutamaan Persekutuan No. 14-22

3.

Mahkota Agung Seri Relang Pelangi

Keutamaan Persekutuan No. 23-32

4.

Mahkota Seri Bintang Pelangi

Keutamaan Persekutuan No. 33-42

5.

Mahkota Seri Relang Pelangi

Keutamaan Persekutuan No. 43-50

6.

Mahkota Seri Cahaya Pelangi

Keutamaan Persekutuan No. 51-58A

Darjah Kebesaran Negeri

(Kelas Satu)

7.

Mahkota Cula Pelangi

Keutamaan Persekutuan No. 59-67

Darjah Kebesaran Negeri 

(Kelas Dua & Tiga)

8.

Mahkota Bintang Pelangi

Penaung & Penasihat Gelanggang

TUGAS-TUGAS PENYANDANG SANDANG BERJAWATAN (KEBANGSAAN)

KEDUDUKAN

KELAYAKAN & TUGAS

Mahkota Agung Seri Pelangi Sakti

Kelayakan

 • Sultan Perak yang memerintah

Tugas

 • Tetamu Diraja Majlis Adat Istiadat PSSGM Pusat

 • Penyampai sandang adat Silat Seni Gayong

Lembaga Waris Amanah

Kelayakan

 • Harimau Pelangi Hitam 6

 • Disandang oleh 7 orang sahaja

 • Dilantik oleh ahli Lembaga Waris Amanah yang lain

 • Mendapat kepercayaan semua Imam Khalifah Agung Negeri

 • Tidak memegang jawatan

 

Tugas

 • Sebagai pengganti Mahaguru & Pemegang Amanahnya

 • Panel Pengerusi Persidangan Lembaga Waris Amanah

 • Menasihati pentadbiran PSSGM Pusat& negeri-negeri

 • Melantik Imam Khalifah Agung & Timbalannya, Imam Khalifah Negeri & Timbalannya, Kipas Emas & Khalifah Besar

 • Melantik Pengererusi MGK & LBK & wakil-wakil Mandi

 • Bertindak sebagai Badan Penapis Amanah dalam mengadili kes-kes pertikaian  peringkat kebangsaan keputusannya adalah muktamad & wajib diterima oleh semua pihak

Imam Khalifah Agung

Kelayakan

 • Menjadi Imam Khalifah Negeri sebelumnya dan/atau

 • Mendapat persetujuan Waris Mutlak Mahaguru & Lembaga Waris Amanah
   

Tugas

 • Mempengurusikan Persidangan Imam Khalifah Agung 

 • Menasihati pentadbiran 3 badan PSSGM Pusat

 • Menjadi hos utama Majlis Adat Istiadat PSSGM Pusat

Mahkota Seri Bintang Pelangi

Kelayakan

 • Imam Khalifah Negeri semasa

 • Mendapat kepercayaan & sokongan semua Imam Khalifah Negeri
   

Tugas

 • Menggantikan kedudukan & tugas Imam Khalifah Agung semasa ketiadaannya

TUGAS-TUGAS PENYANDANG SANDANG BERJAWATAN (NEGERI)

KEDUDUKAN

KELAYAKAN & TUGAS

Penaung Negeri

Kelayakan

 • Sultan-sultan / TYT / Dato' Undang (Negeri Sembilan)
   

Tugas

 • Tetamu Diraja Majlis Adat Istiadat PSSGM Pusat

 • Penyampai sandang adat Silat Seni Gayong

Imam Khalifah Negeri

Kelayakan

 • Harimau Pelangi Hitam 6

 • Berintegriti & mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi

 • Pengalaman dalam adat, kegurulatihan & pentadbiran

  ATAU

 

Tugas

 • Mempengerusikan Persidangan Imam Khalifah Negeri

 • Menjadi hos utama kepada Majlis-majlis Adat Istiadat Negeri

Timbalan Imam Khalifah Negeri

Kelayakan

 • Sama seperti Imam Khalifah Negeri
   

Tugas

 • Menggantikan kedudukan & tugas Imam Khalifah Agung semasa ketiadaannya

Kipas Emas

Kelayakan

 • Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti 5 atau 6

 • Disandang seorang sahaja darioada kalangan Waris Adat Istiadat

 • Tempoh memegang sandang antara 3 hingga 5 tahun

 • Berpelangaman dalam adat, kegurulatihan & pentadbiran

 • Adil & boleh membuat keputusan yang baik

 • Tidak memegang sebarang jawatan dalam PSSGM
   

Tugas

 • Menjadi hakim dalam negeri tersebut

 • Mengadili kes-kes pertikaian dalam negeri

 • Keputusan dibuat adalah muktamad & wajib diterima oleh semua pihak

Khalifah Besar

Kelayakan

 • Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti 5 atau 6

 • Disandang tidak lebih dari 4 orang

 • Berpengalaman dalam adat, kegurulatihan & pentadbiran
   

Tugas

 • Menjadi penasihat pengurusan

 • Menasihat LBN dalam adat & protokol

 • Menasihati pentadbiran negeri

Pelangi Hitam

Kelayakan

 • Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti 6

 • Disandang seorang sahaja

 • Mempunyai ilmu persilatan yang tinggi
   

Tugas

 • Menjadi pakar rujuk pelajaran silat

 • Menasihati MGN dalam persilatan & kegurulatihan

Waris Beradat

Kelayakan

 • Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti 4, 5 atau 6

 • Dipilih oleh MGN & LBN

 • Ahli PSSGM Seumur Hidup

 • Baik dalam rekod pentadbiran negeri

 

Tugas

 • Mencalon Imam Khalifah Negeri & Timbalannya

 • Mencalon Kipas Emas & Khalifah Besar

 • Mencalon Pengerusi LBN & MGN

Ketua Beradat

Kelayakan

 • Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti 1, 2 atau 3

 • Dipilih oleh MGN & LBN

 • Ahli PSSGM Seumur Hidup

 • Baik dalam rekod pentadbiran negeri
   

Tugas

 • Mencalon Imam Khalifah Negeri & Timbalannya

 • Mencalon Kipas Emas & Khalifah Besar

 • Mencalon Pengerusi LBN & MGN

Khalifah Kanan / Serikandi Kanan

Kelayakan

 • Pelangi Kuning Cula 3, 4 atau 5

 • Dipilih oleh MGN & LBN

 • Cemerlang dalam pematuhan adat istiadat & pentadbiran

Khalifah / Serikandi

Kelayakan

 • Pelangi Kuning Mulus, Cula 1 atau 2

 • Dipilih oleh MGN & LBN

 • Cemerlang dalam pematuhan adat istiadat & pentadbiran

Khalifah Muda / Serikandi Muda

Kelayakan

 • Pelangi Merah Cula 1, 2 atau 3

 • Dipilih oleh MGN & LBN

 • Cemerlang dalam pematuhan adat istiadat & pentadbiran

SUSUNAN KEUTAMAAN PERSEKUTUAN

Warta Kerajaan Malaysia P.U. (B) 506, 13 November 2014

1. Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

2. Raja Permaisuri Agong

3. Raja-raja & Pemangku-pemangku Raja

4. Yang Di-Pertua Negeri-negeri

5. Bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan Diraja daripada Kerajaan Persekutuan

Sandang Mahkota Agong Seri Pelangi Sakti

6. Perdana Menteri

7. Timbalan Perdana Menteri

7A. Bakal-bakal Raja (Tengku Mahkota / Raja Muda)

8. Ahli Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.M.N)

9. Ahli Seri Maharaja Mangku Negara (S.M.N.)

10. Bekas Perdana Menteri

11. Bekas Timbalan Perdana Menteri

12. Ahli Seri Setia Mahkota (S.S.M) - Tun

12A. Dato-dato Undang Yang Empat serta YTM Tunku Besar Tampin Negeri Sembilan

13. Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan

Sandang Mahkota Agong Seri Bintang Pelangi

 

14. Yang Dipertua Dewan Negara

15. Yang Dipertua Dewan Rakyat

16. Ahli Jemaah Menteri

17. Setiausaha Jemaah Menteri / Ketua Setiausaha Negara

17A. Menteri Besar & Ketua Menteri

18. Presiden Mahkamah Rayuan

19. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya

20. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah & Sarawak

21. Peguam Negara

22. Panglima Angkatan Tentera

Sandang Mahkota Agong Seri Relang Pelangi

23. Ketua Polis Negara

24. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

25. Ketua Audit NEgara

26. Ketua Hakim Syarie

27. Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara

28. Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat

29. Ketua Pembangkang di Parlimen

30. Timbalan Menteri

31. PEsuruhjaua Tinggi, Duta Besarm Menteri Mutlak, Pemangku Pesuruhjaya Tinggi & Kuasa-kuasa Usaha

32. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan

Sandang Mahkota Seri Bintang Pelangi

33. Hakim-hakim Mahkamah Rayuan

34. Setiausaha-setiausaha Parlimen

35. Ahli Panglima Mangku Negara (P.M.N) - Tan Sri

36. Pegawai Gred Utama Turus I & II

37. Pengerusi Majlis Rasmi Kerajaan

38. Ketua Setiausaha Kementerian

39. Pegawai Gred Utama Turus III

40. Pengerusi Suruhanjaya yang ditubuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan

41. Hakim-hakim Mahkamah Tinggi & Pesuruhjaya-pesuruhjaya Kehakiman

42. Ahli Panglima Setia Mahkota (P.S.M.) - Tan Sri

Sandang Mahkota Seri Relang Pelangi

43. Gabenor Bank Negara

44. Penyimpan Mohor Besar Raja-raja

45. Datuk Paduka Maharaja Lela

46. Profesor Diraja

46A. Timbalan-timbalan Menteri Besar / Timbalan-timbalan Ketua Menteri

46B. Speaker Dewan Undangan Negeri

47. Ahli-ahli Dewan Negara

48. Ahli-ahli Dewan Rakyat

49. Hakim Mahkamah Rayuan Syariah

50. Panglima Tentera Darat

Sandang Mahkota Seri Cahaya Pelangi

51. Panglima Tentera Laut

52. Panglima Tentera Udara

53. Timbalan Ketua Polis Negara

54. Ahli Panglima Jasa Negara (P.J.N.) - Datuk

55. Ahli Panglima Setia Diraja (P.S.D.) - Datuk

56. Pegawai Gred Utama 'A' & pegawai Tentera & Polis, & Pengerusi / Ketua Badan Berkanan Persekutuan yang setaraf 

     dengannya

57. Naib Canselor Universiti

57A. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri & Menteri Negeri di Sabah & Sarawak

58. Pegawai Gred 'B' & pegawai Tentera & Polis, & Pengerusi / Ketua Badan Berkanan Persekutuan yang setaraf

     dengannya

58A. Penerima Anugerah Fellow Negara

 

Sandang Mahkota Cula Pelangi

 

59. Wakil Tempatan Bangsa Bersatu

60. Pegawai Gred Utama 'C' & pegawai Tentera & Polis, & Pengerusi / Ketua Badan Berkanan Persekutuan yang setaraf

     dengannya

60A. Ahli Dewan Undangan Negeri

61. Ahli Johan Mangku Negara (J.M.N.)

62. Ahli Johan Setia Mahkota (J.S.M.)

63. Ahli Johan Setia Diraja (J.S.D.)

64. Pegawai Gred 54, Pegawai Tentera & Polis, & Pengerusi / Ketua Badan Berkanan Persekutuan yang setaraf

     dengannya

65. Setiausaha Politik

66. Pegawai Gred 52, Pegawai Tentera & Polis yang setaraf dengannya

67. Konsul Besar Negara-negara yang tiada perwakilan diplomatik di Malaysia
 

bottom of page