top of page

BERITA

16 Mac 2024


Kenyataan media ini adalah berkaitan dan berikutan dari tindakan oleh waris ADMAR (Allahyarham Dato’ Meor Abdul Rahman) mendaftar hak intelek ciptaan pelajaran dan adat-istiadat Silat Seni Gayong kepada MyIPO pada 25 Julai dan 10 Ogos 2023. Butir pendaftaran adalah seperti berikut:
  1. Dengan demikian pemilik hak ke atas harta intelek kini didaftarkan kepada Hjh Siti Fadzilah bt Dato’ Meor Abdul Rahman (anak) dan Siti Zubaidah bt Hussin (cucu). Manakala Pengurusan pentadbiran harta ini diletakkan dibawah kendalian pertubuhan waris kerabat ADMAR Malaysia oleh pihak berkenaan.

  2. Dimaklumkan bahawa pertubuhan waris kerabat ADMAR Malaysia ialah sebuah pertubuhan berdaftar kepada Jabatan Pertubuhan Negara (ROS). Pendaftaran pertubuhan Ini diluluskan pada 6 Oktober 2020. Tujuan penubuhan pertubuhan ini ialah untuk menjaga kepentingan harta intelek ciptaan Dato’ Meor Abdul Rahman dengan hasrat utamanya supaya tidak dicemar keaslian ilmu dan adat-istiadat silatnya. Selain dari itu pertubuhan ini juga berperanan untuk menjaga kebajikan waris zuriat.  

  3. Keahlian kepada pertubuhan ini adalah terdiri dari waris zuriat (waris darah) dan anak-anak angkat yang diperlihara oleh Dato’ Meor. Bagi membantu dan menasihat perjalanan pertubuhan, Waris zuriat melantik secara berpilih beberapa orang murid Silat Seni Gayong dan anggota masyarakat sebagai ahli kehormat waris kerabat.  

  4. Pada hari ini terdapat lebih dari 70 badan silat di dalam negara dan di luar negara yang mengaku sebagai ajaran aliran ADMAR. Ada yang mendaftar perkataan Gayong pada nama pertubuhan, dan tidak kurang juga yang tidak, namun tetap mengaku sebagai aliran guru tersebut.  

  5. Atas perakuan ini badan-badan tersebut mengguna ilmu ciptaan ADMAR atas pelbagai tujuan terutamnya sebagai sumber pendapatan sebagai imbuhan mengajar, pengamal amalan adat-istiadat mahupun menjual item-item seperti lencana, bengkung, sandang, mengutip yuran keahlian, dan penulisan-penulisan bersumberkan nama atau hasil ciptaan Dato’ Meor.  

  6. Demi mengelak dan mengawal dari berlakunya ruang penyelewengan dan perkhianatan, pihak waris telah mengambil inisiatif mendaftar harta intelek admar dan menguatkuasa kesalahan penggunaan mana-mana item harta yang telah didatarkan seperti di jadual, dan memaklumkan kepada komuniti yang terbabit supaya mendapat kebenaran menggunanya berdasarkan syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh waris. Mengguna mana-mana item yang berdaftar adalah satu  kesalahan yang diperuntukan di dalam akta  

  7. Pemilik / pemunya karya hak cipta boleh bertindak membuat aduan & laporan keatas pelanggaran hak cipta yang diperuntukan di dalam akta hak cipta (pindaan) 2012 yang telah mula berkuat kuasa pada 1 mac 2012. Seperti:   (a). Tribunal hak cipta - perbadanan harta intelek Malaysia (MyIPO) (b). KPDN HEP (Hal Ehwal Pengguna) - Unit Khas Hak Cipta (c). Laporan polis - jenayah komersial  

  8. Dengan pemakluman ini, waris sebagai pemegang harta intelek ADMAR tidak mengeluarkan sebarang perakuan mengiktiraf mana-mana badan silat sebagai aliran ADMAR dan dibenarkan mengguna harta intelek yang telah didaftarkan, sehingga badan tersebut memenuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh waris. Segala urusan ini hendaklah dirujuk kepada pertubuhan waris kerabat ADMAR Malaysia.

Sekian. Terima kasih.


SITI ALUYAH HUSSIN

SETIAUSAHA AGUNG


8 Jan 2024

14 Mac 2024Majlis telah diadakan bersempena dengan Mesyuarat Pengurusan Ahli Kehormat Waris Kerabat ADMAR Ke 3.  Seramai 14 orang telah menerima sandang Waris Kerabat, manakala 14 orang lagi menerima sandang berjawatan Adat Kedah.  Mereka yang menerima sandang Waris Kerabat adalah dalam kalangan waris zuriat ADMAR.  Yang lainnya pula adalah dalam kalangan mereka secara berpilih yang diangkat oleh waris zuriat sebagai kerabat.

 

Meraka yang diangkat sebagai kerabat, disebut sebagai Ahli Kehormat Waris Kerabat (AKWK) ADMAR. Ahli komuniti ini dipilih sendiri oleh Waris Mutlak yang mengikut pendapatnya boleh membantu menjaga dan melestarikan pelajaran dan adat-istiadat Silat Gayong sepertimana yang dicipta dan disusun oleh ADMAR.  Kumpulan ini telahpun berjaya mendaftarkan Waris Kerabat sebagai sebuah pertubuhan dan mendaftarkan pelajaran dan adat-istiadat  sebagai harta intelek ADMAR.

 

Dalam usaha untuk memantapkan adat negeri Kedah, Badan Adat Kedah telah mula menstruktur semula pemegang jawatan-jawatan adat negeri.  Langkah awal yang diambil oleh pihak pimpinan ialah melantik dan memberi sandang adat berjawatan kepada beberapa orang murid kanannya padfa 9 Mac 2024 yang lalu.  Antara jawatan sandang yang terlibat ialah Khalifah Besar, Waris Beradat, Ketua Beradat, Khalifah Kanan dan Khalifah. 

 

Badan Adat Kedah merancang untuk mengadakan majlis penyampaian sandang berjawatannya pada bulan Jun 2024 bagi melengkapkan anggota adatnya.  Kali ini akan diadakan di negeri Kedah.

27 Feb 2024


Mesyuarat pengurusan akwk ke 3 akan diadakan pada 9 Mac 2024 di Pusat Sains Negara, Kuala Lumpur.  Sepertimana biasa , mesyuarsat ini akan menerima laporan tindakan ke atas usul-usul yang di kemukakan di mesyuarat yang lalu di samping memantau perkembangan tindakan yang masih dalam tindakan urus setia.  Pihak urus setia memaklumkan bahawa beberapa usul baru akan dikemukakan di mesyuarat kali ini.  Diantara usul yang akan disarankan ialah:

 

1.                  wujudkan unit penguatkuasa memastikan keesahan badan  silat aliran ADMAR

2.                  menetapkan dasar  had dan batas pengeluaran sandang di  antara badan kebangsaan dengan akademi/kelab

3.                  wujudkan panduan yang menampilkan skim pengajaran dari bengkung asas sehingga hitam vi

 

Bersempena dengan mesyuarat ini, majlis penyampaian Sandang Waris Kerabat dan Sandang Adat Kedah akan diadakan.  Majlis ini  diadakan di Auditorium Pusat Sains Negara pada jam 4.00 ptg, berturutan selepas mesyuarat.  Nurid-murid Silat Seni Gayong yang berhasrat untuk menyaksikan acara, hendaklah berpakaian Kod 2 (baju kebangsaan hitam bersongkok tanpa sandang).

Headline 1
bottom of page