top of page

BERITA

28 Apr 2023


Dukacita dimaklumkan bahawa Ckg Norazman bin Abdul Aziz dari Tanjong Malim telah kembali ke rahmatullah pada pagi hari ini bersamaan Jumaat, 8 Syawal 1444H. Mohon semua gurulatih bersama mendoakan agar arwah bersama di kalangan orang-orang yang beriman.25 April 2023Bagi tujuan keutuhan dan keaslian pelajaran, Silat Seni Gayong Malaysia telah mewujudkan dalam sistem pengurusannya, seorang pegawai dilantik di setiap negeri sebagai rujukan dan bertanggungjawab ke atas pelajaran silat perguruan ini. Pegawai ini dilantik dan adalah pemegang sandang Pelangi Hitam negerinya.


Sebagai orang yang dirujuk, maka kelayakan pemegang sandang ini hendaklah sekurang-kurangnya penyandang bengkung Harimau Pelangi Cula Sakti V. Dalam menjalankan tugasnya seorang Pelangi Hitam hendaklah pula melantik gurulatih kanan untuk diangkat dan diwatikahkan sebagai pakar kepada setiap pelajaran tangan kosong dan setiap pelajaran senjata asas. Majlis Gurulatih Negeri bertanggungjawab menamakan gurulatih kanan berkaitan dan hendaklah disokong oleh Badan Adat Negeri.


Sebuah badan yang disebut sebagai Majlis Pelangi Hitam hendaklah ditubuhkan pada peringkat kebangsaan. Seorang ketua dilantik bagi bertindak sebagai pengerusi kepada Majlis ini dan hendaklah dia seorang pemegang bengkung Harimau Pelangi Cula Sakti VI. Ketua ini adalah pemegang sandang Singa Malaya.


Penyampaian sandang ini hendaklah dikendalikan oleh Lembaga Adat-Istiadat, manakala pencalonannya dirujuk kepada Majlis Gurulatih. Bagi tujuan penyelarasan, jika ada negeri yang mempunyai lebih dari seorang pemegang sandang Pelangi Hitam, maka hendaklah Badan Adat Negeri tersebut memilih hanya seorang dari mereka, dan perlu dipastikan tiada lagi amalan melantik lebih dari seorang pemegang sandang ini dalam sesebuah negeri. Langkah yang sama juga akan diambil oleh Lembaga Adat-Istiadat Kebangsaan bagi menyelaras perlantikan pemegang sandang Singa Malaya.


20 April 2023


LAIK mendapat laporan bahawa terdapat murid Silat Seni Gayong Malaysia memakai sandang yang tidak menepati peranan dan fungsi yang ditetapkan. Ini telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan murid dan ahli organisasi yang berpotensi mengganggu kelicinan dasar yang sedia ada.


Sukacita dengan ini diingatkan bahawa sandang-sandang yang disahkan dalam sistem pengurusan LAIK adalah seperti berikut. Pengeluaran dan penganugerahannya adalah berdasar kepada keperluan sesebuah negeri bagi mendtadbir pembangunan dan pengajaran Silat Seni Gayong Malaysia:


Sandang Berjawatan

i. Imam Khalifah Negeri - 1

ii. Timbalan Imam Khalifah Negeri - 1

iii. Kipas Emas - 1

iv. Khalifah Besar - 4

v. Waris Beradat - 14

vi. Ketua Beradat - 14

vii. Khalifah Kanan - ikut bilangan Khalifah

viii. Khalifah - ikut bilangan Khalifah Muda

ix. Khalifah Muda - 1 setiap gelanggang

Sandang Khas pelajaran:

i. Panglima Hitam - 1 setiap negeri

ii. Singa Malaya - 1 kebangsaan


Sandang Khas Jawatan Eksekutif

i. Waris Amanah - 1

ii. Ahli Lembaga Waris Amanah - 7

iii. Waris Kerabat + Kehormat - 10+8


Dengan demikian sekiranya terdapat murid Silat Seni Gayong Malaysia yang menerima sandang selain dari sandang yang disenaraikan atau luar dari bilangan yang dibenarkan, maka sandang itu adalah anugerah peribadi. Sandang ini tidak dibenarkan dipakai dalam mana-mana acara Silat Seni Gayong Malaysia pada mana-mana peringkat kecuali dengan izin khusus.


Semua pengurusan Silat Seni Gayong Malaysia adalah diminta untuk memastikan supaya dasar ini dipatuhi demi menjaga keutuhan dan integriti pentadbiran organisasinya

Headline 1
Headline 2
Headline 3
bottom of page