top of page

ANGGARAN BELANJAWAN LEMBAGA BERADAT KEBANGSAAN 2020

8 Jan 2020

Berdasarkan kepada prestasi perbelanjaan 2019, LBK mengangarkanbelnjawan tahun 2020 ialah berjumlah RM 14,151 iaitu kenaikan sebanyak 14 %. Kenaikan perbelanjaan ini adalah antara lainnya untuk mebiayai kos mesyuarat Ahli Lembaga Waris Amanah, exco LBK dan LBK Pusat dan selain dari membiayai acara-acara adat pada peringkat kebangsaan. Lain-lain perbelanjaan adalah untuk tujuan pentadbiran (fotostat, cetak sijil dan penyelenggaraan web gayongadat.com).


Sumber pembiayaan untuk pengurusan dan aktiviti 2020, sepertimana tahun 2019, adalah dari sumbangan dan yuran aktiviti-aktiviti yang dianjurkan atau kerjasama dengan pihak negeri. Setelah beberapa kali seruan dibuat oleh pihak LBK (melalui surat pekeliling adat dan laman web) mengenai pelaksanaan sijil-sijil adat dan Aku Janji, maka dijangkakan dana Tabung Adat dapat ditingkatkan untuk tujuan pembiayaan urusan yang dinyatakan melalui caj yang dikenakan kepada bekalan sijil-sijil (Perlimau, aktiviti adat, sandang dan pengurusan adat).


Butiran perbelanjaan dan pengurusan dana dalam Tabung Adat boleh dirujuk dalam laman web di halaman Kewangan. LBK mengharapkan dengan ketelusan pengurusan dana akan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab murid, gurulatih, Wakil Perlimau dan pengurusan badan adat menjayakan usaha yang dilakukan supaya Silat Seni Gayong dapat digerakkan dengan lebih selesa.

Comments


bottom of page