top of page

BADAN ADAT NEGERI PENENTU PERJALANAN ADAT NEGERI

17 Jan 2020

Badan Adat Negeri adalah unit yang bertanggungjawab mengendali dan mengurus perjalanan bidang adat pada peringkat negeri keseluruhan aspek pentadbiran, kewangan, adat-istiadat dan pelajaran (gurulatih). Badan ini mempunyai struktur seperti berikut:


 • Imam Khalifah

 • Timbalan Imam Khalifah

 • Kipas Emas

 • Khalifah Besar (4)

 • Waris Beradat (14)

 • Ketua Beradat (14)

Badan ini perlu mengadakan persidangannya bagi mengawal dan mengawasi (command and control) perkara-perkara yang dinyatakan. Unit-unit pengurusan Adat (Lembaga Beradat Negeri), pelajaran (Majlis Gurulatih Negeri) dan Pentadbiran (PSSGM Negeri) melapor kepada badan tersebut dan memberi input untuk badan ini membuat keputusan dasar. Atas kuasa badan ini lah juga pemegang-pemegang jawatan utama adat dicalonkan kepada Waris Mutlak untuk mendapat pengiktiran dan kelulusan perlantikan termasuk Pengerusi LBN dan Pengerusi MGN. Jawatan-jawatan utama adat yang melalui proses ini ialah Imam Khalifah, Timbalan Imam Khalifah, Kipas Emas dan Khalifah Besar (4).


Seringkali terdapat kekeliruan kewujudan dan fungsi diantara Badan Adat Negeri dengan Lembaga Beradat Negeri. Sepertimana peranan Lembaga Beradat Kebangsaan (LBK), Lembaga Beradat Negeri (LBN) diwujudkan untuk menyelaras dan melaksana (to serve) Badan Adat pada peringkat masing-masing. Pada peringkat kebangsaan LBK menguruskan hal-hal penggubalan dan pemantauan dasar yang diputuskan oleh mesyuarat Ahli Lembaga Waris Amanah, manakalan LBN pula melaksana dan memantau dasar yang diterima dari badan pusat disamping perkara-perkara operasi pentadbiran badan kendalian masing-masing. Struktur LBN ialah:


 • Pengerusi

 • Timbalan Pengerusi

 • Setiausaha

 • Bendahari

 • Ahli-ahli (5-10)

Comentários


bottom of page