top of page

CADANGAN-CADANGAN DI SIDANG ALWA KALI KE-6

13 Okt 2020


Sebanyak 15 kertas kerja yang dibentang di Sidang ALWA ke 6 telah diberi maklum balas. Urus setia ALWA (Tadbir) telah mengambil beberapa ketetapan dan memanjangkan pandangan tersebut berpandukan kepada maklumbalas di sidang kepada badan-badan yang berkaitan untuk makluman sertakan tindakan.


Pada 11 Okt 2020, Urus Setia ALWA (Tadbir) telah mengadakan perbincangan dengan penyedia-penyedia kertas bagi meninjau status tindakan atas pandangan yang telah diberi semenjak 4 Okt 2020 yang lalu. Diperbincangan tersebut telah dimaklumkan bahawa pihak urus setia akan mengadakan perbincangan pada setiap bulan sebagai tindakan susulan ke atas cadangan-cadangan yang dikemukakan. Langkah ini adalah bertujuan untuk membawa impak kepada perubahan pengurusan Sidang ALWA yang akan datang. ALWA adalah sebuah badan pemutus dasar yang bersedia untuk mendengar dan menimbangkan cadangan dari pengurusan pada peringkat bawah. Pengurusan bottom up memberi kesan lebih mesra (friendly) kepada keseluruhan organisasi.


Perbincangan yang diadakan telah mengingatkan kepada penulis cadangan supaya setiap cadangan yang dikemukakan hendaklah bercirikan komitmen dan bertanggungjawab. Dalam erti kata lain, sesuatu cadangan itu hendaklah dilengkapi menjawab soalan sekurang-kurangnya bagaimana, apakah cadangan tindakan, bila tamatnya (time frame) dan siapkah yang akan menjalankanya. Persoalan yang kritikal ialah ACTIONPLAN untuk mencapai kehendak cadangan. Jika tidak ia berstatus rhetoric di setiap persidangan atau forum. Letih bersidang dan bermesyuarat tetapi tiada tindakan selepas itu.

Comentários


bottom of page