top of page

CATATAN MINIT MESYUARAT ADA PERATURAN DAN PROTOKOLNYA

22 Jan 2020

Minit mesyuarat harus ditulis dan dipersembahkan mengikut format dan aturan protokolnyanya. Bermula dari sebuah catatan, kemudiannya diformatkan dalam aturan yang mudah dibaca dari aspek ayat dan bahasanya, dan aliran (flow) catatannya. Oleh kerana itulah lazimnya agenda mesyuarat ditetapkan seperti berikut untuk tujuan yang dinyatakan:

  1. Ucapan Aluan Pengerusi

  2. Pembentangan dan meluluskan minit mesyuarat yang lalu

  3. Perkara berbangkit dari minit

  4. Pembentangan laporan

  5. Hal-hal lain.

Agenda ini dijadikan sebagai sub tajuk kepada penulisan minit. Sebaiknya sub tajuk tidak diberikan nombor siri tetapi memadai hanya merakamkanya atas nama tajuk besar kepada isu-isu yang dibincang. Paragraf yang membincangkan isu atau memaklumkan isu sahaja yang diberikan nombor. Ini akan memudahkan rujukan ketika mesyuarat dilaksanakan. Contohnya:Comments


bottom of page