top of page

GURULATIH DIMINTA MENYERTAI KURSUS ADAT

21 Jan 2020

Lembaga Beradat Negeri (LBN) diminta untuk mengadakan Kursus Adat kepada semua gurulatih. Tujuan kursus ini adalah untuk melengkapkan gurulatih dengan pengetahuan asas mengenai perkara-perkara berikut bagi memudahkan mereka berperanan sebagai gurulatih yang berpengetahuan dan berwibawa untuk mengendali gelanggangnya. Tuntutan ini telah dimaklumkan melalui Surat Pekeliling Adat Bil 3/2019 bertarik 15 Juali 2019 – Kursus Adat Gurulatihh:


  • Struktur dan fungsi badan adat

  • Kod pakaian (dress code)

  • Sistem dan fungsi sandang

  • Acara-acara adat

  • Adat dan adab gelanggang dan majlis

Lembaga Beradat Kebangsaan (LBK) telah membangunkan sebuah modul untuk tujuan ini. Para peserta kursus perlu mengikuti kursus ini yang dilaksanakan dalam tempuh 5 ½ jam. Mereka yang mnegikuti kursus mengguna modul yang dibangunkan akan diiktiraf dengan sijil penyertaan yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga (pusat). Untuk memperbaharui Sijil Gurulatih, para gurulatih diminta untuk membekalkan sesalinan sijil tersebut bersama dengan borang permohonan selain dari sijil bengkong.


LBN boleh memperolehi modul dari LBK untuk tujuan penganjuran kursus, dan Pegawai Adat Negeri yang telah menyertai kursus pada peringkat pusat diminta menjadi penyelaras dan tenaga pengajar utama. Sijil kursus akan ditangan oleh Pegawai Kanan Adat pada peringkat pusat dan Pegawai Adat Negeri yang berkaitan.

Comments


bottom of page