top of page

JAWAB SEMUA SURAT YANG DITERIMA

14 Feb 2020


Di antara kelemahan pengurusan kebanyakan pengurus Silat Seni Gayong baik Pentadbiran, Adat dan Majlis Gurulatih ialah memberi respon (maklumbalas) kepada isu-isu yang dibawa kepadanya. Ini berlaku baik pada peringkat gelanggang, daerah/cawangan, negeri mahupun kebangsaan, terutamanya apabila memerlukan jawapan bertulis. Lembaga Beradat Kebangsaan (LBK) sejak tahun 2016 telah cuba membaiki kelemahan ini dengan menetapkan supaya semua surat ataupun permintaan bertulis diberi maklumbalas secara bertulis juga. Malahan telah ditetapkan supaya maklumbalas ini dijawab dalam tempuh 14 hari.


Langkah ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan pengurusan bahkan juga keyakinan mereka yang berurusan dengan LBK. Pengurusan sebegini memberi kesan pemantapan rekod, manakala pada peringkat pelanggan atau client akan terlahirnya rasa kepercayaan yang tinggi kepada pihak pengurusan kerana mempunyai bukti (evident) hubungan dan mendapat perhatian. LBK kemudiannya menetapkan supaya isu yang dikemukakan akan selesai dalam tempuh 30 hari.


Pada peringkat awal ini, LBK ingin menyeru kepada semua pengurusan Silat Seni Gayong pada semua peringkat supaya mewujudkan client charter (piagam pelanggan), iaitu janji kepada semua pihak bahawa setiap permintaan akan menerima setidak-tidaknya jawapan kami telah menerima permohonan tuan dan permohonan tersebut sedang dalam pertimbangan. Jawapan ini diberi dalam tempuh 14 hari (lebih cepat lebih baik). Kos untuk jawapan ini tidak timbul kerana ianya disampaikan dalam bentuk format surat yang lengkap tetapi disalurkan melalui whataspp. Penerima boleh mencetak sendiri dalam bentuk hardcopy jika diperlukan. Lebih bijak jika disimpan dalam bentuk digital, kerana bentuk sedemikian tidak memerlukan ruang.


Selepas memberi respon pertama, maka diikuti dengan maklumbalas yang memberi jawapan kepada isu ataupun menyampaikan bahan yang diperlukan oleh pihak berkenaan dalam tempuh 30 hari (lebih cepat lebih baik).


Semoga berubah wajah pengurusan Silat Seni Gayong

Comments


bottom of page