top of page

KENAPA TANDA TANGAN SIJIL AKU JANJI

13 Feb 2020


Menanda tangan Sijil Aku Janji membawa maksud bahawa seseorang murid Silat Seni Gayong yang ditunjuk atau dilantik memegang sesuatu jawatan adat bersetuju menerima jawatan tersebut atas syarat-syarat (14) yang ditetapkan. Jika tidak menda tangan sijil ini, maka ini bermakna seseorang itu tidak setuju atau tidak menerima jawatan yang ditawarkan dan dengan demikian tawaran itu akan dikemukakan kepada orang lain yang ditimbangkan mempunyai kelayakan. Sekiranya jawatan itu melibatkan sandang khas, maka sandang tersebut akan digugurkan kuasanya walaupun sandang tersebut boleh dimiliki oleh penyandang. Dalam keadaan sedemikian pengguguran tersebut akan dimasyhurkan.


Dengan dasar ini, maka pegawai-pegawai adat hendaklah mengambil maklum implikasi yang dinyatakan dan pengurus-pengurus adat perlu memastikan semua pegawai yang terbabit menanda tangan Sijil Aku Janji masing-masing bagi setiap jawatan yang dilantik. Dalam waktu yang sama mereka yang dilantik hendaklah mengambil tanggungjawab mengingatkan pengurus adat masing-masing untuk mendapatkan sijil tersebut sekiranya tidak memiliki dokumen berkenaan. Setiap sijil akan dipamirkan:


  1. Nama pegawai penyandang

  2. Syarat-syarat (14) memegang jawatan

  3. Tanda tangan pegawai penyandang

  4. Jawatan yang disandang

  5. Tanda tangan dan nama Ketua Organisasi (saksi)

  6. Tarikh

Comments


bottom of page