top of page

KURSUS ADAT ONLINE

13 Ogos 2020


Bahagian pengurusan Badan Adat Kebangsaan merancang untuk mempertingkatkan pelaksanaan perkara adat-istiadat dengan memperkenalkan kursus pensijilan adat kepada gurulatih dan pembantu gurulatih melalui online sebagai pilihan kepada kursus bersemuka sepertimana biasa. Ini akan mengurangkan bebanan pengelolaan dari aspek pengangkutan dan sewaan kepada penganjur dan peserta. Modul kursus masih mengguna tajuk-tajuk (5) dan tempuh yang ditentukan. Cadangan ini akan dibentang dalam persidangan ALWA yang akan diadakan pada 19 Sept. 2020 bagi mendapat pandangan dan sokongan.


Kursus pensijilan ini adalah diwajibkan kepada para pembantu gurulatih dan gurulatih untuk mendapat kebenaran mengajar. Dasar ini telah dipersetujui dalam Persidangan ALWA Ke 5. Mereka yang hendak memohon sijil menjalankan latihan di gelanggang atau memperbaharuinya hendaklah menampilkan sijil mengikuti kursus adat bersama-sama dengan borang permohonan. Negeri telah dimaklumkan untuk menganjurkan kursus ini. Dasar berkaitan mula berkuatkuasa pada 1 Jan 2020. Pengurusan Badan Adat Kebangsaan telah mengeluarkan arahan dan panduan melalui Surat Pekeliling Adat Bil 2/2019 dan 3/2019.


Butiran tatacara pengendalian kursus akan dikeluarkan sebaik sahaja selepas pembentangan dibuat pada tarikh persidangan.


Comentários


bottom of page