top of page

LAPORAN KEWANGAN PENGURUSAN LBK 2019

4 Jan 2020

Sepanjang tahun 2019 (sehingga 31 Dis), perbelanjaan mengurus LBK ialah berjumlah RM 10,070.96. Perbelanjaan yang dibuat adalah atas perkara-perkara berikut:

 1. Serahan duit adat kepda Waris Mutlak RM 1,430.00

 2. Pengurusan Watiqah Sanad (LBN Selangor) RM 2,325.00

 3. Pakej acara di hotel (Tanera dan KLIH) RM 5,281.00

 4. Fotostat dokumen (minit, kertas kerja dll) RM 167.65

 5. Pembangunan web gayongadat.com RM 370.61

 6. Cetak sijil adat RM 1,497.00

Sumber pembiayaan perbelanjaan perkara-perkara yang dinyatakan di atas adalah dari:

 1. Sumbangan sijil Seminar Adat KL RM 142.50

 2. Sumbangan Kursus Pegawai Adat LBK RM 65.22

 3. Jualan Buku Panduan Adat Istiadat RM 20.00

 4. Peruntukan Acara Watikah Sanad Selangor dari LBN RM 2,755.00

 5. Sumbangan dan yuran Pelancaran Web RM 341.00

 6. Pendahuluan Pengerusi LBK RM 7,315.96

Walaupun dana LBK terbatas (RM 3323.72), terutamanya kerana tabungannya hanya baru bermula, namun beberapa perkara asas perlu dilaksanakan dan ia membabitkan kos. Untuk itu Pengerusi LBK telah mendahulukan peruntukan peribadinya sebanyak RM 7315.96 (sehingga pada 31 Dis 2019) bagi memastikan supaya LBK dapat digerakkan bagi memberi perkhidmatan yang meyakinkan semua pihak yang terbabit.


Pihak LBK tidak merancang untuk meminta sedekah dari mana-mana pihak, namun tidak menghalang jika ada pihak yang berbesar hati untuk menghulurkan bantuan, dan dalam masa yang sama mengharapkan semua murid dan gurulatih menyokong dan mempermudahkan aliran sumbangan dana yang sememangnya hak adat seperti Yuran Perlimau, Penjualan Sijil-sijil Adat, penjualan Peraturan/Buku Adat dan, sumbangan ehsan crowd funding (sumbangan ramai). Sebaiknya dana-dana ini disalurkan terus kepada akaun Tabung Adat tanpa perlu diserahkan kepada orang tengah. Semua transaksi penerimaan dana akan dinyatakan dalam web gayong adat.com di tajuk laman (page) Kewangan.

Comments


bottom of page