top of page

MENGAPA PERLU PEMBENTANGAN LAPORAN DALAM MESYUARAT

31 Dis 2019

Dalam sesuatu mesyuarat ada dua agenda yang memerlukan ahli (ahli yang diberi tugasan) untuk menceritakan (melapor) tindakan-tindakan yang telah diambil. Agenda ini ialah pada agenda Perkara berbangkit dan agenda Laporan. Lazimnya agenda diatur sebagai agenda ke 3 dan ke 4. Agenda ini kebiasaannya dinyatakan seperti berikut:


  • Perkara berbangkit dari minit

  • Laporan Setiausaha/Bendahari/Biro/Jawatankuasa Kerja dll


Pada agenda Perkara bangkit, ia adalah merupakan ruang dimana mesyuarat ingin mendapat maklumat mengenai tindakan yang bersifat perkara-perkara semerta dan ringkas. Manakala agenda Laporan adalah pembentangan laporan isu yang bersifat berpanjangan dan berulang pada mesyuarat akan datang. Terrdapat juga keadaan dimana isu yang sepatutnya dibentang pada agenda Perkara berbangkit dipindahkan kepada agenda Laporan. Ini berlaku sekiranya isu berkaitan ada kaitan diantara satu dengan lain. Apabila keadaan ini berlaku, maka pegawai yang bertanggungjawab akan memaklumkan kepada Pengerusi:


Tuan Pengerusi, saya akan melaporkan perkara tersebut didalam agenda Perkara berbangkit


Tindakan ini akan menjimatkan masa mesyuarat dan dalam masa yang sama ahli-ahli akan dapat memberi tumpuan apabila pembentangan dibuat. Dua agenda ini (Perkara berbangkit dan Laporan) adalah sebab utama kenapa mesyuarat diadakan. Ia merupakan elemen followup dan follow through (tindakikut) ke atas arahan mesyuarat. Jika agenda-agenda ini tiada dalam agenda mesyuarat, maka sesi mesyuarat akan menjadi satu perjumpaan bersembang dan tiada hala tuju. Maka timbullah soalan, lepas ni nak buat apa atau what’s next……

Comments


bottom of page