top of page

PANDUAN KBS MENJALANKAN KEGIATAN BERKUMPULAN

28 Feb 2021


KBS telah mengeluarkan kenyataan panduan SOP bagi kegiatan Sukan dan Rekreasi. Disamping itu juga pihak berkenaan telah mengeluarkan FAQ (frequent ask question) bagi menjelaskan beberapa isu yang berkaitan. Walaupun perkara-perkara yang dibincangkan tidak menyentuh kegiatan silat secara langsung, namun ciri-ciri kegiatan(kegiatan fizikal berkumpulan) yang dikendalikan melalui kegiatan silat mempunyai kesamaan. Kenyataan yang dibuat sudah pasti mendapat pandangan dan kelulusan MKN (Majlis Keselamatan Negara), justeru ia boleh dirujuk oleh mana-mana pihak yang menganjurkan kegiatan berkenaan dan seumpama. Dilampirkan FAQ berkaitan:

TERKINI V2 FAQ PKP SUKAN DAN REKREASI 20
.
Download • 258KB

Comments


bottom of page