top of page

PEMEGANG JAWATAN PENGERUSI LEMBAGA ADAT ISTIADAT DAN PENGERUSI MAJLIS GURULATIH ADALAH DITUNJUK

12 Jan 2022


Pemegang Jawatan Pengerusi Lembaga Adat Istiadat dan Pengerusi Majlis Gurulatih adalah ditunjuk (persetujuan) oleh Waris Amanah kerana jawatan ini dikategorikan sebagai jawatan utama adat. Tempuh menyandang jawatan adalah selamat 3 tahun. Maka pencalonan baru atau menyambung perkhidmatan hendaklah dibuat setelah tamat tempuh. Jika mana-mana Pengerusi meletakkan jawatan atau ditamatkan perkhidmatan sebelum tempuh, maka Timbalan Pengerusi hendaklah memangku jawatan tersebut sehingga tamat tempuh, sebelum lantikan baru dibuat.


Oleh kerana jawatan ini adalah dirujuk kepada Waris Amanah, maka hendaklah pengurusan ini dikendalikan mengikut jalur pengurusan Badan Adat pada semua peringkat (negeri dan kebangsaan). Pencalonan hendaklah dibuat oleh Badan Adat Negeri negeri dan kemudian dipanjangkan kepada Lembaga Adat Istiadat Kebangsaan atau Majlis Gurulatih Kebangsaan untuk mendapat sokongan dan persetujuan Waris Amanah.


Barang diingat bahawa calon yang ditunjuk perlulah berdasarkan kepada kekananan Sandang Jawatan atau Bengkung yang dipegang, di samping kewibawaan kepimpinan. Ketetapan calon yang dipilih bukan melalui undian terbanyak tetapi kekananan sandang dan/atau, kerana pemegang jawatan ini bertanggungjawab berterusan agenda jati diri dan pelajaran/pengajaran Silat Seni Gayong.


댓글


bottom of page