top of page

PENGENDALIAN MESYUARAT HENDAKLAH MENGIKUT ATURAN LAZIM

11 Okt 2021Persidangan ALWA Ke 8 mengingat dan menegaskan supaya sebarang mesyuarat atau persidangan hendaklah mengikut serta patuh kepada aturan lazim. Tindakan ini adalah bertujuan bagi memastikan supaya sesuatu forum yang dianjurkan menepati objektif dan fungsinya. Hendaklah forum tersebut mempunyai agenda berikut:


  • Ucapan aluan pengerusi

  • Membentang dan meluluskan minit

  • Perkara berbangkit

  • Pembentangan laporan

  • Pembentangan usul

  • Hal-hal lain

Selepas sesebuah persidngan atau mesyuarat dfiadakan, maka hendaklah tindakikut diambil dengan didahului menyegerakan persediaan dan edaran minit berkaitan di samping mengeluarkan surat-surat arahan dan peringatan. Apabila mengadakan persidangan atau mesyuarat berikutnya, maka hendaklah mendapatkan laporan daripada pihak-pihak yang telah diberi arahan untuk mengambil tindakan pada mesyuarat yang telah diadakan supaya dapat dibentangkan dalam agenda Perkara berbangkit atau Pembentangan laporan.


Comments


bottom of page