top of page

SEMAKAN DAN INGATAN LANTIKAN JAWATAN ADAT 2022

24 Nov 2021Pengurusan lantikan jawatan adat telah diselaraskan samada pada peringkat kebangsaan mahupun pada peringkat negeri ditetapkan supaya ditamatkan pada 31 Disember. Dasar ini adalah bertujuan untuk memudahkan pengurusan semakkan tamat tempuh dan seterusnya lantikan baru (atau semula). Perkara ini ada dinyatakan dalam Tatacara Lantikan Jawatan Adat.


Bersesuaian dengan permulaan pengurusan tahun 2022 adalah diminta dalam tempuh yang terdekat ini, semua Lembaga Adat Istiadat Negeri, dan juga jawatan adat pada peringkat pusat disemak bagi memastikan pemegang-pemegang jawatan adat pada peringkat masing-masing masih sah bagi pengurusan tahun 2022. Sekiranya terdapat pegawai-pegawai adat yang tamat tempuh perkhidmatan pada 31 Disember 2020, maka prosidur lantikan baru atau lantikan semula perlu diambil bagi memastikan pemegang jawatan mempunyai autoriti yang sah dalam menjalankan tugasnya.


Merujuk kepada Tatacara Lantikan Jawatan Adat, tempuh sah lantikan jawatan-jawatan utama adat (ALWA, KE, Pengerusi LAIK dan Pengerusi MGK) pada peringkat pusat ialah 5 tahun, manakala jawatan utama adat (IK, TIK, KE dan KB) dan lain-lain jawatan adat (KK, WKer, KKer, K, KM, Pengerusi LAIN dan MGN) pada peringkat negeri ialah 3 tahun. Penamaan pegawai-pegawai baru atau perlanjutan perkhidmatan pada peringkat negeri hendaklah dirujuk kepada Badan Adat Negeri. Nama-nama pemegang jawatan utama adat negeri setelah dinamakan hendaklah mendapat pengesahan Waris Amanah sepertimana jawatan-jawatan adat utama pada peringkat pusat.


Semua lantikan hendaklah disaokong dengan surat lantikah secara rasmi dan diikuti dengan menandatangan sijil Aku Janji sebagai persetujuan menerima jawatan dan atas syarat-syarfat yang dinyatakan.

Comments


bottom of page