top of page

SIDANG AHLI LEMBAGA WARIS AMANAH SILAT SENI GAYONG MALAYSIA KE 10

27 Ogos 2023


Ahli Lembaga Waris Amanah djadualkan akan bersidang pada 2 Sep 2023 jam 10.00 pagi di Pusat Sains Negara, Kuala Lumpur. Persidang ini yang dijadualkan pada tahun lalu telah tertangguh kerana isu-isu pengurusan. Namun begitu tindakan-tindakan yang diputuskan pada Sidang Ke 9 yang dilaksanakan secara online telah diambil sewajarnya. Beberapa perkara yang diuruskan oleh pihak ALWA(T) selaku urus setia berada pada status over taken by event.


Agenda utama kali ini ialah untuk mengemaskan dasar pengurusan disamping mengesyorkan usul-usul bagi meningkatkan pengurusan Lembaga Adat-Isitiadat dan Majlis Gurulatih.

bottom of page