top of page

SIJIL AKU JANJI AKAN DIPERKENALKAN DALAM PENGURUSAN LEMBAGA BERADAT KEBANGSAAN

28 Ogos 2019


Lembaga Beradat Kebangsaan disepanjang pengurusannya semenjak tahun 2016 mendapati pengurusannya boleh diperkemaskan lagi dengan mewujudkan dasar supaya semua pemegang jawatan membuat ikrar taat setia dan merakamkannya dalam bentuk dokumen Aku Janji. Dalam hubungan ini, deraf dokumen Aku Janji ini telahpun disediakan dan kini berada pada peringkat mendapat pandangan balas dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengurusan badan adat. Setiap orang yang menerima sandang berjawatan juga akan dikehendaki menandatangan dokumen tersebut.


Apabila dilaksanakan dasar ini bermula pada 1 Jan 2020, mreka yang melanggar janji yang dinyatakan dalam dokumen tersebut akan digantung perkhidmatan dan akhirnya dilucutkan jawatan jika didapati bersalah.

Comments


bottom of page