top of page

WATIKAH PEGAWAI PERLIMAU

10 Dis 2019

Bagi tujuan menyelaras serta mengawal acara perlimau samada Perlimau Tapak atau Perlimau Seni, Lembaga Beradat Kebangsaan telah mengenakan syarat bahawa semua pegawai perelimau perlu mempunyai watikah bagi melayakkan pegawai berkenaan menjalankan acara tersebut. Watikah ini menyatakan kelayakan serta kuasa kebenaran seseorang pegawai itu mengendalikan acara perlimau bagi tempoh 3 (tiga tahun). Apabila tamat tempoh maka pegawai berkaitan boleh memohon untuk mendapatkan watikah bagi tempoh perkhidmatan 3 tahun seterusnya.

Tidak digalakkan seseorang pegawai perlimau menjalankan acara tanpa memiliki watikah yang sah, walaupun mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang berkenaan. Sistem kawalan ini diwujudkan untuk mengelakkan wujudnya pegawai perlimau berstatus free lance. Mereka yang berstatus sebegini mengundang berbangkitnya isu dan konflik, dan terdedah kepada perbuatan mengenakan yuran untuk penggunaan peribadi. Ini akan merugikan pembangunan organisasi dan menidakkan hak kutipan tersebut kepada pihak-pihak yang sepatutnya menerima agihan kutipan yuran yang terkumpul.

Watikah Perlimau dikeluarkan oleh LBK dan penyerahannya dilakukan secara adab bersaksi dengan bayaran pada kadar RM 50.00. Semua gurulatih dan murid boleh menyemak senarai pegawai perlimau yang mempunyai watikah sah dalam laman (page) Majlis Perlimau Kebangsaan di website gayongadat.com

Comments


bottom of page