top of page

GAYONG MALBATT DI LEBANON

18 Sept 2023


Persembahan Silat Seni Gayong oleh Pasukan Gayong MALBATT 850-10 sempena Tyre International Theatre Festivals di Tyre, Lebanon diketuai oleh Mejar Muhammad Lufti Fahmi Rosseli dan dibantu oleh Leftenan Muhammad Sharifuddin.Kommentare


bottom of page