top of page

HARTA INTELEK ADMAR BERDAFTAR KEPADA MYIPO

4 Sept 2023Pertubuhan Waris Kerabat ADMAR Malaysia telah mendaftarkan ciptaan Allahyarham Dato’ Meor Abdul Rahman kepada MyIpo pada 26 Julai 2023 (Nama dan gelaran ADMAR) dan 10 Ogos 2023 (Sejarah, Adat-Istiadat dan Silibus Pelajaran).


Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Pemberitahuan Sukarela) 2012, memaklumkan bahawa karya hak cipta bagi pemohon PERTUBUHAN WARIS KERABAT ADMAR, SITI FADZILAH BINTI MEOR RAHMAN sebagai PEMUNYA dan DATUK MEOR RAHMAN BIN HASHIM sebagai PENCIPTA. Pendaftaran adalah mengikut Akta Hak Cipta menurut seksyen 26B Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332).

Dengan kelulusan pendaftaran ini, maka tiada mana-mana pihak boleh mengguna karya ciptaan ADMAR tanpa izin. Tindakan undang-undang boleh diambil oleh pemunya

Kommentarer


bottom of page