top of page

KEPUTUSAN MELUCUTKAN JAWATAN DALAM ORGANISASI ADALAH KUASA MESYUARAT

15 Feb 2020


Apabila sesebuah organisasi ditubuhkan, maka segala keputusan dibuat adalah persetujuan bersama oleh ahli-ahlinya. Salah jika ada yang berpandangan bahawa ia diputuskan oleh Pengerusi atau mana-mana ahli. Mungkin seorang Pengerusi atau ahli yang mencadangkan pandangan tetapi untuk dikatakan sebagai itu adalah suatu keputusan ia mesti terlebih dahulu disokong oleh majoriti ahli atau keseluruhan ahli. Maka sebab itulah minit mesyuarat bermula catatannya dengan perkataan mesyuarat menerima pandangan, atau mesyuarat bersetuju dan sebagainya bagi menggambar kan bahawa keputusan dibuat secara kolektif (bermuafakat).


Ini termasuklah isu melucutkan jawatan seseorang dalam sesebuah organisasi. Apa tah lagi jika jawatan tersebut adalah jawatan yang dilantik dalam mesyuarat agong. Kuasa hire and fire bukan kuasa pengerusi. Ia adalah kuasa jawatankuasa. Walaupun jawatan itu jawatan yang dilantik oleh Pengerusi seperti Setiausaha, Bendahari dan ahli-ahli jawatankuasa tambahan kerana kuasa Pengerusi sekadar mencadangkan dan kemudiannya perlu mendapat persetujuan ahli-ahli jawatankuasa yang lain. Justeru cadangan untuk melucutkan jawatan perlu dibentang di dalam mesyuarat jawatankuasa berkaitan. Jika persetujui oleh jawatankuasa, maka barulah proses melucutkan jawatan dilaksanakan. Proses ini akan melibatkan pengeluaran surat rasmi memaklumkan keputusan yang dibuat dan menjelaskan sebab musabab perlucutan jawatan. Dalam masa yang sama diberi ruang kepada pihak yang terlibat menjelaskan pertuduhan yang dibuat kepadanya dalam tempuh yang ditetapkan.


Bagi melantik pengganti pemegang jawatan pula hendaklah drujuk kepada catatan undian yang kedua terbanyak untuk jawatan tersebut di mesyuarat agong yang berkaitan. Lantikan tidak boleh dalam kalangan sesiapa sahaja yang berkenan dik hati. Jika prosidur ini tidak dipatuhi maka perlucutan jawatan dan perlantikan baru adalah tidak sah dan boleh dipertikaikan.

Comments


bottom of page