top of page

MAJLIS PERLIMAU ASAS TABUNGAN ADAT

8 Nov 2019

Dalam mengendali aktiviti adat terbabit kos-kos timbul bagi membiayai perkara-perkara pengurusan. Pembiayaan kos-kos ini lazimnya amat bergantung kepada sumber dari yuran perlimau tapak dan seni. Pada hari ini sebahagian kos ini juga bergantung kepada bayaran sijil-sijil adat (perlimau tapak dan perlimau seni). Justeru diseru supaya semua pegawai wakil perlimau dan gurulatih-gurulatih yang menjalankan aktiviti ini hendaklah komited untuk melaksanakan serahan yuran-yuran yang terbabit. Dengan komitmen ini, maka dijangka aktiviti adat akan dapat dilaksanakan dengan lebih licin dan lebih berkesan.


Untuk tujuan ini Lembaga Beradat Kebangsaan telah mengeluarkan Surat Pekeliling Adat SPA Bil 7/2018 - Kutipan Yuran Adat Perlimau Tapak dan Seni untuk memberi panduan mengenai saluran penyerahan yuran kepada LBK. Bagi meningkatkan kecekapan penyerahan yuran dan memudahkan urusannya, pihak gurulatih dikehendaki memasukan kutipan masing-masing terus ke akan adat (pusat) CIMB 7625909234 (Penolong Bendahari Adat). Malahan akaun ini juga digunakan untuk penyerahan dana jika gurulatih memesan sijil perlimau (tapak dan seni). Kaedah ini tidak memerlukan orang tengah untuk menyampaikan dana, tetapi urusan berkaitan terus dari gurulatih ke tabung adat.
Comentarios


bottom of page