top of page

PEMBATALAN SOKONGAN WARIS MUTLAK

12 Jun 2024Waris Mutlak adalah istilah yang digunakan oleh ADMAR dalam Surat Warisannya bertarikh 8 September 1989.  Istilah ini merujuk kepada dirinya sebagai pencipta dan pemilik Silat Seni Gayong. Harta ciptaan ini hanya di waris kepada waris zuriat (darah)nya.  Perkara ini dinyatakan dalam dokumen Perlembagaan 361 (Peraturan 35:3(g)).

 

Memahami, mematuhi dan mengiktiraf kenyataan ini mengangkat martabat seseorang murid Silat Seni Gayong sebagai murid ADMAR.  Pada hari ini, dengan pemergiannya ke rahmatullah pada 23 Jun 1991, hak ilmu Silat Seni Gayong adalah waris zuriatnya sebagai Waris Mutlakl, Hajah Siti Fadzilah Dato’ Meor Abdul Rahman.  Mengingkari dan menidakkan perkara ini mengakibatkan terbatalnya hubungan mana-mana murid atau mana-mana Pertubuhan dari ADMAR.  Justeru murid atau Pertubuhan berkaitan tidak layak diktiraf sebagai pengamal silat ADMAR.

 

Status terbatalnya pengiktiraf boleh berlaku dengan mana-mana sebab berikut:

a.         tidak mengiktiraf kewujudan dan kuasa Waris Mutlak

b.         mengamalkan pelajaran dan adat-istiadat Silat Seni Gayong tanpa kebenaran

c.         fidyah perlimau tidak diserahkan kepada Waris Mutlak

留言


bottom of page