top of page

PEMBERITAHUAN PHIM - KARYA HAK CIPTAAAN ADMAR (ALL RIGHTS RESERVED)

12 Sept 2023Perundangan keatas Hak Cipta:


Akta Hakcipta 1987 memperuntukkan perlindungan yang komprehensif untuk karya yang mendapat hak cipta.

Akta tersebut menggariskan jenis karya yang layak untuk mendapat Hak cipta (termasuk perisian komputer), skop

perlindungan, dan cara bagaimana perlindungan diberikan.


Hak cipta wujud dalam setiap karya yang layak mendapat perlindungan hak cipta yang penciptanya merupakan orang yang berkelayakan.


Perlindungan hak cipta untuk karya sastera, muzik atau seni adalah untuk jangka masa hayat pencipta asal dan tempoh 50 tahun selepas kematiannya.

Berkenaan dengan rakaman bunyi, siaran dan filem, perlindungan hak cipta adalah selama 50 tahun selepas karya itu mula-mula diterbitkan atau dibuat.

Akta ini juga menyediakan perlindungan kepada hak pelaku /pemilik dalam "persembahan langsung" yang akan terus wujud selama 50 tahun dari permulaan tahun kalendar berikutan tahun persembahan langsung itu diadakan atau ditetapkan dalam suatu rakaman bunyi.


Penguat kuasaan;

Akta ini merupakan peruntukan bagi penguatkuasaannya pada Pindaan Akta Hak Cipta 1987, yang dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2003, memberikan kuasa menangkap (termasuk menangkap tanpa waran) kepada pegawai penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP).


Pasukan pegawai khas KPDNHEP ini dilantik untuk menguatkuasakan Akta tersebut dan diberi kuasa untuk

memasuki premis yang disyaki mempunyai salinan langgaran dan mencari serta menyita salinan langgaran

dan perekaan.

Akta Hak Cipta (Pindaan) 2012 mula berkuat kuasa pada 1 Mac 2012. Akta ini telah dipinda agar selaras dengan

perkembangan teknologi dan untuk mematuhi konvensyen/triti harta intelek antarabangsa berhubung dengan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan. Antara pindaan utama ialah pengenalan sistem pemberitahuan sukarela hak cipta, pengawal seliaan badan pengurusan kolektif (CMO) dan pengembangan fungsi Tribunal Hak Cipta. Bermula dari 1 Jun 2012.


Pemilik / Pemunya Karya Hak cipta boleh bertindak membuat aduan & laporan keatas pelanggaran Hak Cipta seperti:

(a). Tribunal Hak Cipta - Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIpo)

(b). KPDN HEP (Hal Ehwal Penguna) - Unit Khas Hak Cipta

(c). Laporan Polis - Jenayah Komersial

(d). Lantikan Peguam - Legal Advisor

Comments


bottom of page