top of page

PERHIMPUNAN KHALIFAH BESAR DAN HARIMAU PELANGI CULA SAKTI

6 Sept 2023


Pada 2 Sep 2023, buat ju lungkalinya Pertubuhan Waris Kerabat ADMAR Malaysia telah menganjurkan perhimpunan. Pertubuhan yang telah diluluskan penubuhannya oleh ROS pada 6 Okt 2020 berhasrat untuk mengenal dan mendekat Hjh Siti Fadzilah Dato’ Meor Abdul Rahman, Waris Mutlak Silat Seni Gayong dengan Khalifah Besar dan pemegang Bengkung Hitam (HPCS) Silat Seni Gayong Malaysia melalui acara yang dianjurkan. Jemputan turut diperluaskan kepada Pertubuhan dan Akademi aliran ADMAR yang lain.


Para jemputan dan peserta telah didedahkan dengan maklumat berhubung dengan sejarah keterlibatan Hjh Siti Fadzilah dalam kegiatan Silat Seni Gayong dari awal umur bersama Dato’ Meor sehingga ke hari ini. Sebagai pewaris bengkung Harimau Pelangi Cula Sakti VII (Harimau Pelangi Agong Mahkota Sakti), Hjh Siti Fadzilah adalah Waris Mutlak (pemilik ilmu dan adat-istiadat) Silat Seni Gayong.


Acara ini juga turut menjelaskan struktur menyeluruh (big picture) pengurusan Silat Seni Gayong. Sesi penerangan juga melibatkan maklumat berhubung dengan jaringan dan kekanan pengurusan badan-badan yang telah diwujudkan dalam landskap Silat Seni Gayong.

Comments


bottom of page