top of page

PERMASYURAN AHLI LEMBAGA WARIS AMANAH 2020-2025

12 Jan 2020


5 orang Ahli Lembaga Waris Amanah bagi tahun perkhidmatan 2020-2025 telah di masyhurkan pada 11 Jan 2020 di KL International Hotel. Walaupun telah dinamakan seramai 7 orang pegawai kanan Silat Seni Gayong Malaysia untuk memegang jawatan tersebut, namun 2 orang tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Pihak pengurusan Badan Adat Kebangsaan memutuskan supaya tidak memaklumkan nama kedua-dua pegawai berkenaan di majlis tersebut. Mereka yang dilantik dan menerima watikah masing-masing ialah:


  1. Datuk Paduka (Dr) Ishak Hassan

  2. Dato’ Ismail Jantan

  3. Md Ezhar Abas

  4. Haji Ibrahim Yasok

  5. Haji Mohd Anuar Haji Abdul Hamid

Di majlis ini Hajah Siti Fadzillah Dato’ Meor Abdul Rahman turut berkenan untuk menyampaikan watikah kepada 4 orang Wakil Perlimau dan menyandangkan Imam Khalifah Kuala Lumpur Putrajaya bersama dengan Khalifah Besar serta 3 orang Ketua Beradat Negeri Selangor. Penerima sandang ialah:

  1. Imam Khalifah KL & Putrajaya - En Abdul Rais Abdul Rahman

  2. Khalifah Besar Selangor - Ramli Teh Naman

  3. Ketua Beradat Selangor - Mohd Saifudin Mohd Said Mohd Farhan Jalil Muhamad Radhi Abd Jamil

bottom of page