top of page

SELARASKAN SURAT LANTIKAN JAWATAN-JAWATAN ADAT

6 Dis 2019


Berikutan dengan dasar pengenalan tempuh perkhidmatan jawatan-jawatan adat dan juga pengeluaran Sijil Aku Janji maka pengurusan Lembaga Beradat Kebangsaan dan Lembaga Beradat Negeri diminta untuk mempunyai rekod-rekod perlantikan jawatan yang mempunyai maklumat-maklumat berikut:

  1. nama pemegang jawatan

  2. tarikh jawatan berkuatkuasa

  3. tarikh tamat tempoh jawatan

Maklumat-maklumat ini akan memudahkan urusan penyeliaan (monitoring) penamatan dan perlantikan seterusnya dan juga pengeluaran Sijil Aku Janji bagi pengesahan calon menerima jawatan. Bagi jawatan-jawatan utama adat yang berada di negeri (Imama Khalifah, Timbalan Imam Khalifah, Kipas Emas dan Khalifah Besar), pihak LBN hendaklah memaklumkan sebarang perlantikan atau penamatan jawatan kepada pengurusan LBK untuk tindakan perkara-perkara yang dinyatakan. Surat lantikan hendaklah mengikut format dan kandungan berikut: FORMAT:Σχόλια


bottom of page