top of page

SIDANG AHLI LEMBAGA WARIS AMANAH KE-9

27 April 2022


Ahli Lembaga Waris Amanah PSSGM telah mengadakan Sidang Ke 9 nya pada 20 April 2022 secara atas talian. Badan penasihat kepada Waris Amanah ini, terus memainkan peranannya memantau pelaksanaan dasar dan mengemukakan dasar-dasar baru bagi menentukan badan-badan seliaannya berada di landasan yang ditetapkan. Untuk tujuan ini maka, Lembaga Adat-Istiadat Kebangsaan (LAIK), Majlis Gurulatih Kebangsaan (MGK), Pentadbiran PSSGM, Yayasan Kebajikan Gayong Malaysia dan Pertubuhan Watis Kerabat ADMAR melapor di sidang tersebut dan mendapat pandangan serta teguran dari Lembaga.


Antara isu yang dibangkitkan pada Sidang, ialah ramai yang mempersoalkan kekanan di antara badan PSSGM, LAIK dan MGN yang perlu diberi keutamaan. Pengurusan PSSGM berpendapat bahawa pihak berkenaan bahawa badan PSSGM adalah mengatasi kepentingan kedua-dua badan yang lain atas sebab badan tersebut yang memegang kunci kepada membolehkan Silat Seni Gayong bergerak berlandaskan kehendak undang-undang negara.


Sidang berpandang dalam isu yang dinyatakan bahawa Pengurusan LAIK, MGK danh dan PSSGM perlu bersikap terbuka dalam mengendalikan gerakan masing-masing. Tiada keperluan untuk membandingkan badan manakah yang lebih kanan kedudukannya. Masing-masing organisasi adalah pelengkap di antara satu dengan lain.


Badan Adat adalah pembina jati diri, Majlis Gurulatih menyebarkan pengajaran, manakala PSSGM pengesah kewujudan Silat Seni Gayong sebagai badan berdaftar. Ketiga-tiga badan ini haru bekerjasama untuk mengangkat Silat Seni Gayong sebagai sebuah entiti yang lengkap dan menyeluruh. Melalui Adat seseorang itu layak jadi murid, melalui Majlis Gurulatih murid belajar silat dan melalui PSSGM murid silat layaK jadi ahli Pertubuhan.Comments


bottom of page