top of page

PEMEGANG JAWATAN ADAT DILANTIK SECARA BERTEMPUH

13 Okt 2019Mesyuarat LBK Kali ke 6 pada 12 Okt 2019 telah menerima cadangan bagi tujuan meningkatkan dan melicinkan pengurusan perlantikan pemegang jawatan adat pada semua peringkat (pusat dan negeri), dipeersetujui supaya tempoh perkhidmatan diperkenalkan. Semua jawatan diberikan tempuh lantikan 3 tahun, manakala jawatan Ahli Lembaga Waris Amanah pada tempuh 5 tahun. Lanjutan lantikan boleh dilakukan untuk penggal berikutnya jika Badan Adat Negeri berpuas hati dengan prestasi pemegang jawatan bagi jawatan pada peringkat negeri. Manakala jawatan Ahli Lembaga Waris Amanah pula dirujuk kepada Waris Mutlak untuk lanjutan tempuh atau penamatan lantikan.

Dasar ini walau bagaimanapun tidak terkena kepada pemegang-pemegang jawatan yang dilantik oleh Allahyarham Dato’ Meor, kecuali pemegang jawatan memaklumkan untuk menarik diri atau disabitkan kesalahan jenayah oleh mahkamah atau kematian. Jika ini berlaku maka lantikan baru bagi mengisi jawatan akan menggunapakai dasar yang dinyatakan.

Comments


bottom of page