top of page

SILAT SENI GAYONG DI AMERIKA

25 Dis 2021United States Gayong Federation didaftarkan pada tahun 1991 dan diluluskan Secretary of States of Illinois, USA dengan nombor pendaftaran : N-7193-673-2Cikgu Sheikh Shamsuddin (Sam) telah mendapat kebenaran daripada Dato’ Meor untuk mengajar Silat Seni Gayong di Amerikat Syarikat pada tahun 1989. Pada hari ini Silat Seni Gayong diktiraf dan diterima sebagai satu mata pelajaran kokurikulum di University College of Dupage sejak tahun 2010. Cikgu Sam telah menerima banyak undangan sebagai tenaga pengajar di beberapa Seminar Beladiri di seluruh AmerikaSyarikat di bawah bimbingannya, Silat Seni Gayong adalah Silat Melayu yang pertama diiktiraf dan diterima masuk sebagai matapelajaran Kokurikulum di University College of Dupage, Illinois, USA.

Commentaires


bottom of page